Terug naar portefeuille

Rendabele en groeiende handel in innovatieve niche bouwproducten - IN OPTIE

  • Omschrijving: Groeiende en rendabele distributie en verkoop van specifieke (niche) innovatieve bouwproducten veelal bestemd voor renovatieprojecten en infrastructuur. Exclusiviteitscontracten voor de Benelux met diverse Europese vooraanstaande fabrikanten. Zeer goede contacten en uitgebreid netwerk bij diverse (aannemings)bedrijven. Activiteit is niet gebonden aan een vaste locatie en is makkelijk verplaatsbaar.
  • Organisatie: 1 FTE 
  • Cliënteel: B2B
  • Financieel: Groeiend en sterk rendabel. Omzet circa 1 mio EUR, EBITDA 200.000 EUR, nettowinst 150.000 EUR (boekjaar 2021 dat afsluit per eind september, genormaliseerd). Niet kapitaalintensief, hoge vrije cashflow  
  • Reden verkoop: Geen geschikte familiale opvolging
  • Prijsklasse: 800k EUR 100% aandelen (waarvan circa 90k EUR voorraadwaarde en 150k liquide middelen inbegrepen)

Informatie aanvragen
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×