Terug naar nieuws

DaVinci in de Standaard - Focus Business Guide februari 2021

https://issuu.com/smartmediabe...

DaVinci is een onafhankelijk Belgisch corporate finance huis gespecialiseerd in advisering & bemiddeling bij bedrijfsoverdracht. Met een omzet die de voorbije jaren telkens verdubbeld is, is DaVinci een dynamisch groeibedrijf.  Het team bestaat uit ervaren en gemotiveerde dealmakers die meer dan 30 jaar M&A ervaring en sterke referenties kunnen voorleggen.

DaVinci focust op rendabele (familie)bedrijven en  biedt maatwerkoplossingen:  - Overnamebemiddeling: verkoop- en aankoopmandaten, management buyout/buyin (MBO/MBI), leveraged- en owner buyout (LBO/OBO) - Advisering bij familiale bedrijfsoverdracht  - Waardebepaling, aantrekken groeikapitaal, value coaching

Gepersonaliseerd en tijdig overnameplan 

Vlerick MBA’er Kris Van Deun: “DaVinci voorziet een helder en gepersonaliseerd overnameplan met waardebepaling om de overdracht optimaal voor te bereiden waarbij alle strategische opties worden afgewogen zodat de juiste keuze inzake type bedrijfsoverdracht wordt gemaakt. Vaak starten we al met value coaching enkele jaren vóór het effectieve startschot tot verkoop”.

Adviseur en dealmaker

Bart Vingerhoedt: “DaVinci adviseert objectief en is op geen enkele manier gebonden aan één bepaalde investeerdersgroep, accountant, auditor of bank, u bent als ondernemer bijgevolg zeker dat u onafhankelijk advies krijgt. Een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk van strategische en financiële kopers wordt zorgvuldig onderhouden. Dealmaking bij ieder type van overnamescenario is mogelijk: volledige of gedeeltelijke verkoop aan derden, management buyout of -buyin, familiale overdracht of een combinatie. Dit maakt ons uniek in de markt.”  

Innovatieve bedrijfsoverdracht: owner buyout (OBO) met smart capital

DaVinci ziet veel potentieel in een ‘hybride’ vorm van bedrijfsoverdracht, de owner buyout. Van Deun verduidelijkt: “De eigenaar blijft hierbij vaak nog enkele jaren een operationele functie bekleden en voor een stuk in het kapitaal na overname. Dit heeft een gunstig effect op het vertrouwen van de koper en bijgevolg op de waardering. De eigenaar stelt een stuk van zijn risicodragend bedrijfskapitaal privé veilig maar blijft toch meegenieten van de toekomstige waardecreatie. Beheer als een goed huisvader maar dan toegepast op de KMO zeg maar.” Vingerhoedt: “Bovendien wordt de groei door extra kapitaal vaak geaccelereerd. Naast de private equity huizen kennen wij heel wat vermogende families met lange termijn perspectief die ‘smart capital’ leveren. Deze sluiten qua visie vaak beter aan bij de familiale KMO gezien zij op lange termijn denken en extra kennis bieden vanuit ‘holding’ perspectief. Wij zorgen voor een (voor)selectie van partijen die best aansluiten. Onze objectieve bril en marktkennis zorgen zo voor een vlotter, efficiënt en discreet overnameproces zonder belangenconflicten.”

Met hun hoofdkantoor te Antwerpen en uitvalsbasissen te Oudenaarde en Turnhout combineert DaVinci een uitgebreid Vlaams netwerk met een sterke lokale verankering.


Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×