Terug naar nieuws

Familiaal opvolgingstraject familie Vandenbroucke van brandstoffenhandel PMO

December 2021 – Op 29 juni 2013 wordt de Koopovereenkomst getekend waarbij Nele en Kristof een flink pakket aandelen verwerven van PMO. Hun eigen vennootschap is pas opgericht en deze gaat middels bankfinanciering Jan en Martine Vandenbroucke, de ouders van Nele en Kristof, betalen. Om de prijs van de aandelen mede te bepalen, werd een externe revisor aangesteld, zodat ook dochter Sophie de nodige gemoedsrust wordt geboden over de overnameprijs: deze is marktconform. 

En laat de rest van het verhaal niet lezen als Nele en Kristof, die als opvolgers verondersteld zijn te ondernemen, hard te werken…. de klassieke veronderstellingen bij opvolgers en niet-opvolgers. Dochter Sophie stapt weliswaar niet mee in het verhaal van PMO, maar ook binnen haar expertise werkt ze hard en toont ze zich ondernemend.

Met deze eerste transactie is bij de stichters Jan en Martine al de eerste druk van de schouders. De jonge kinderen zijn gelanceerd, hetzij binnen PMO, hetzij binnen een andere activiteit. Jan en Martine blijven actief om het groeipad van PMO te bestendigen, een overname te doen of tankstations te openen op nieuwe locaties. Nele en Kristof leren veel en nemen een steeds actievere rol op binnen PMO.

Bij een overname vraagt Jan ons advies of gaat Bart Vingerhoedt met een aankoopmandaat op stap richting een targetvennootschap. Ondertussen blijven ook Jan en Martine het opgebouwd vermogen verder investeren in onroerend goed. 

Met al dit onroerend goed en de activiteit van brandstoffenhandel, staan Jan en Martine stil bij de verwevenheid van al dit onroerend goed met het ondernemingsrisico van de brandstoffenhandel. In een eerdere fase was al beslist om het onroerend goed te verzamelen in een afzonderlijke vennootschap. Binnen de patrimoniumvennootschap is er evenwel geen scheiding tussen vastgoed gerelateerd aan PMO versus onroerend goed, maar dan puur als belegging.

Diverse pistes worden voorgesteld door Jo Maris om finaal te beslissen om al het onroerend goed, dat voorzien is als pure belegging af te zonderen door een partiële splitsing in een nieuwe vennootschap.

Dat geeft gemoedsrust: wat er ook gebeurt met de tankstations, er is geen risico dat afstraalt op het onroerend goed, dat als belegging wordt aangehouden.

Ondertussen zitten Jan en Martine ongeveer aan de leeftijd van 60 jaar. Ze beraden zich over de volgende stap in hun successieplanning. Jan en Martine hebben enerzijds aandelen van een patrimoniumvennootschap, die tankstations voor PMO aanhoudt. En anderzijds aandelen van een patrimoniumvennootschap die huizen en appartementen aanhoudt.

De partiële splitsing blijkt ook hier een zegen te zijn: bij de schenking voor notaris kunnen ze aandelen schenken, zodat Nele en Kristof, de opvolgers binnen PMO, zeggenschap zullen krijgen over de patrimoniumvennootschap, met daarin de tankstations voor PMO. En Sophie zal zeggenschap verwerven over aandelen van een klassieke patrimoniumvennootschap. Ook hier wordt de waarde van de geschonken pakketten door ons in samenwerking met een externe revisor bepaald teneinde elk kind evenveel te laten ontvangen.

Voor DaVinci Corporate Finance illustreert dit verhaal dat de uitwerking van een opvolging tijd, een strakke coördinatie en een duidelijk plan vergt. Heel fijn dat familie Vandenbroucke ons het vertrouwen schonk in de uitwerking van hun familiale opvolging.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×